Historia

Geneza ruchu

Rotary International narodziło się w roku 1905 w Chicago, kiedy to amerykański prawnik Paul Harris założył z grupą znajomych pierwszy klub. Nazwa Rotary powstała ze względu na rotacyjny charakter miejsc, w których członkowie klubu się spotykali. Idea Rotary rozwijała się bardzo dynamicznie – w roku 1921 kluby działały już na wszystkich kontynentach, a organizacja przyjęła nazwę Rotary International. W roku 1928 powstała Fundacja Rotary, z której finansowane są programy edukacyjne, działania na rzecz międzynarodowego zrozumienia oraz akcje humanitarne. Rok 2005 ma dla Rotary szczególne znaczenie – w setną rocznicę założenia organizacji.

Rotary w Polsce

Tradycja ruchu rotariańskiego w Polsce sięga XX-lecia, kiedy to powstały pierwsze polskie kluby. Wybuch wojny oraz okres epoki komunistycznej spowodował zawieszenie działalności Rotary w Polsce. Działalność ta została ponownie reaktywowana na początku lat 90tych. Obecnie w Polsce istnieje ponad 50 klubów Rotary, należących do Dystryktu nr 2230, obejmującego oprócz Polski, jeszcze Ukrainę i Białoruś. Tylko w Warszawie działa obecnie 8 klubów Rotary zrzeszających ludzi dobrej woli, przedstawicieli świata nauki i kultury, przedsiębiorców oraz inne osoby, które chcą służyć społeczeństwu.