Cele

Służba

Od początku istnienia misję Rotary najlepiej wyraża hasło „service above self” czyli „służba ponad wszystko”. Organizacja skupia ludzi, którzy stosując wysokie standardy etyczne osiągają wysoką pozycję w swoim zawodzie, ale równocześnie chcą służyć społeczeństwu. Początkowo Rotarianie skupiali się na działalności na rzecz potrzeb lokalnych społeczności. Jednak wraz z globalnym rozwojem Rotary działalność objęła również społeczność międzynarodową.

Cele

Celem działalności klubów Rotary jest więc przede wszystkim wspieranie i umacnianie ideału służby, jako podstawy godnych i wartościowych przedsięwzieć, a w szczególności wspieranie i umacnianie: – rozwoju bezpośrednich kontaktów międzyludzkich jako formy niesienia pomocy; – wysokich standardów etycznych w działalności zawodowej i w ramach zawodów; uznania wszelkiej pracy użytecznej oraz nobilitowania zawodu wykonywanego przez każdego Rotarianina – jako możliwości służenia społeczeństwu; – stosowania ideału służby przez każdego Rotarianina w życiu osobistym, zawodowym i społecznym; – propagowanie zrozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju poprzez światową wspólnotę osób o różnych zawodach, połączonych ideałem służby.

Obszary działania

Przekładając ogólnie sformułowane cele na konkretne działania należy podkreślić, że Rotary jako organizacja międzynarodowa funkcjonuje przede wszystkim w zakresie wspomagania uzdolnionej młodzieży oraz pomocy humanitarnej zwłaszcza krajom azjatyckim i afrykańskim. W pierwszym obszarze klub Rotary przede wszystkim organizują wymiany młodzieży z różnych zakątków świata oraz sponsorują stypendia umożliwiające rozwój najbardziej uzdolnionym. Jeżeli chodzi o pomoc humanitarną, to najważniejszym jej elementem jest program PolioPlus. Celem zainicjowanej w roku 1985 akcji było zaszczepienie wszystkich dzieci i wyeliminowanie tej okrutnej choroby. Dzięki ogromnemu wysiłkowi w roku 2005, z okazji 100-lecia organizacji, władze Rotary ogłosiły, że program zakończył się sukcesem, a dzieci nie muszą się już więcej bać polio.