Rotary International

Rotary International to największa międzynarodowa organizacja pozarządowa, zrzeszająca ponad 1,2 mln mężczyzn i kobiet w 203 krajach i regionach geograficznych, niezależnie od rasy, religii i światopoglądu. Działalność Rotary już od ponad stu lat ma na celu promowanie działalności charytatywnej, wychowawczej, kultury i edukacji. Do podstawowych celów Rotary należy wspieranie społecznego, kulturowego i naukowego rozwoju młodzieży. Wizytówkami organizacji są finansowany przez Fundację Rotary największy na świecie program stypendialny oraz powadzona od 1985r. kampania Polio Plus, która doprowadziła do praktycznego wyeliminowania tej choroby. Rotary International posiada swoją reprezentację przy Narodach Zjednoczonych.

Kluby i Spotkania

Podstawową formą działalności Rotariańskiej, stanowiącą o charakterze organizacji na całym świecie są cotygodniowe spotkania Klubów, których obecnie istnieje ponad 31.000. Spotkania, zazwyczaj połączone ze wspólnym posiłkiem, są miejscem organizowania działalności Klubu. Tradycją jest ponadto udział tzw. guest-speakerów, wśród których znajdują się zazwyczaj znane postaci życia społecznego, kulturalnego i politycznego danego kraju czy regionu. Ważnym elementem jest współpraca między klubami z różnych państw – jej podstawą jest przede wszystkim uczestniczenie w spotkaniach klubów Rotary podczas zagranicznych wyjazdów.

Spotkania naszego klubu mają miejsce w hotelu Sobieskim przy placu Zawiszy we wszystkie poniedziałki miesiąca oprócz ostatniego.

W razie chęci wzięcia udziału w naszym spotkaniu prosimy o skontaktowanie się z naszym klubem.