Działania międzynarodowe

Działalność Rotary International nie ogranicza się tylko do działalności na rzecz lokalnych społeczności. Jednym z celów organizacji jest wspierania pokoju, budowanie międzynarodowego zrozumienia i zaufania oraz rozwiązywanie problemów globalnych. Działalność taka objawia się na trzech płaszczyznach: programów bezpośrednio realizowanych przez Fundację Rotary International, programów inicjowanych przez poszczególne kluby rotariańskie wykorzystujących wsparcie finansowe Fundacji Rotary International oraz programów realizowanych wyłącznie w oparciu o współpracę międzyklubową. To wszystko powoduje, że prowadzenie efektywnej działalności międzynarodowej wymaga zbudowania trwałych relacji z klubami zagranicznymi, a następnie realizowania na tej płaszczyźnie wspólnych projektów wykorzystujących możliwości stwarzne przez Rotary International.

Jako Sobieski od początku swojego istnienia przywiązaliśmy duże znaczenie do współpracy międzynarodowej. Efektem tego było nawiązanie współpracy i podpisanie już w pierwszym roku działalności twinning agreement z RC of Soar Valley (Wielka Brytania). W kolejnych latach udało nam się zbudować płaszczyznę współpracy z dwoma niemieckimi klubami RC Berlin Brücke der Einheit oraz RC Waiblingen. Efektem tej współpracy było również podpisanie twinning agreement oraz wzajemne wizyty. Dopiero bliższe poznanie się otwiera możliwość realizacji wspólnego projektu, który przyniesie korzyści lokalnej społeczności. W naszym przypadku celem projektu jest rozbudowa infrastruktury rehabilitacyjnej Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”. Projekt będzie realizowany w oparciu o Matching Grant, czyli wsparcie Fundacji Rotary polegające na dwukrotnym zwiększeniu kwoty zebranej przez kluby uczestniczące w projekcie.

Kluby partnerskie:

RC Soar Valley (UK) – District 1070
RC Berlin Bruke der Einheit  (DE) -District 1940
RC Waiblingen (DE) – District 1830
RC Warszawa Józefów  (PL)– District 2231
RC Bruxelles-Europe (BE)– District 2170
RC Paris Avenir  (FR)– District 1660