Działania

Goście Sobieskiego

Stałym elementem cotygodniowych spotkań klubów rotariańskich jest udział gościa, tzw. guestspeakera. Gośćmi naszego klubu są bardzo różne osoby reprezentujące rozmiate zawody i zainteresowania, którzy w swojej dziedzinie osiągnęli wysoki poziom proefsjonalizmu lub posiadają specjalistyczną wiedzę na określony temat. Wśród naszych gości można znaleźć zarówno ludzi nauki, osób zarządzających przedsiębiorstwami,  przedstawicieli organizacji pozarządowych, osób wykonujących wolne zawody, a także Rotarian z innych klubów. Dotychczas na spotkaniach Sobieskiego mieliśmy przyjemność gościć m. in.:

prof. Wawrzyńca Konarskiego, prof. Zbigniewa Izdebskiego, Larsa Bosse, Alberta Stommę,  prof. Sedata Aybara, Jana Krzysztofa Oraczewskiego, dr Ewę Kwiatkowską, Cristiano Pinzauttiego, Piotra Adamskiego, prof. Wojciecha Gapsarskiego, dr Patrycję Piekutowską, dr Marka Madeja oraz Zbigniew Wiśniewskiego.