Rotary International

Rotary International is the biggest international non-governmental organisation, uniting over 1,2 mln men and women in 203 countires and geographical regions, no matter race, religion or political views. Rotary has been aiming for over a hundred years, to promote acitivites in the field of charity, education, culture. The primary purpose of Rotary is to support social, cultural and scientific development of young people. One of its flagships is the organization’s scholarship program funded by the Rotary Foundation. This program is said to be the world’s largest program. AAntoher flahship is the PolioPlus campaign lead since 1985, which led to the practical elimination of the disease. Rotary International has its representation at the United Nations.

Kluby i Spotkania

Podstawową formą działalności Rotariańskiej, stanowiącą o charakterze organizacji na całym świecie są cotygodniowe spotkania Klubów, których obecnie istnieje ponad 31.000. Spotkania, zazwyczaj połączone ze wspólnym posiłkiem, są miejscem organizowania działalności Klubu. Tradycją jest ponadto udział tzw. guest-speakerów, wśród których znajdują się zazwyczaj znane postaci życia społecznego, kulturalnego i politycznego danego kraju czy regionu. Ważnym elementem jest współpraca między klubami z różnych państw – jej podstawą jest przede wszystkim uczestniczenie w spotkaniach klubów Rotary podczas zagranicznych wyjazdów.