Club Officers

President – Anna Szlaska

Vicepresident – Dominik Sypniewski
Secretary – Maryana Khrupa
President Elect – Dominik Sypniewski
Treasurer - Cyprian Lutoborski
Past President – Jasiek Balcerzak
Project committee - Elżbieta  Śpiewak
International committee - Piotr Krasnowski
Personal committee - Andrzej Smólski

 President’s galaxy:

2005/2006 – Andrzej Smólski (Charter President)
2006/2007 – Andrzej Smólski
2007/2008 – Krystyna Janicz-Szyszkin
2008/2009 – Dominik Sypniewski
2009/2010 – Andrzej Smólski
2010/2011 – Sławek Nuszkiewicz
2011/2012 – Jan M. Góralski
2012/2013 – Krystyna Janicz-Szyszkin
2013/2014 – Tomasz Zawadzki
2014/2015 – Ewa Zawadecka
2015/2016 – Olgierd Kobyliński
2016/2017 – Jasiek Balcerzak