Bal 2016

Czym jest XI Dobroczynny Bal z Sobieskim?

Od początku naszej działalności przynajmniej raz do roku organizowaliśmy spotkania członków klubów Rotary i naszych przyjaciół. Spotkania te przybrały formę Balu Dobroczynnego. W tym roku organizujemy go po raz XI-ty. Jak co roku naszymi gośćmi będą członkowie Rotary z Polski oraz zza granicy (m.in. z Niemiec, Francji, Belgii), przedstawiciele środowisk twórczych, biznesu, a także przedstawiciele korpusu dyplomatycznego. W tym roku XI Dobroczynny Bal z Sobieskim odbywa się pod patronatem Jej Ekscelencji Ambasador Argentyny – Pani Patricii Beatriz Salas. Dobroczynny Bal z Sobieskim jest wydarzeniem, które wpisało się już na stałe w kalendarze naszych gości.

Cel XI Dobroczynnego Balu z Sobieskim?

Podczas każdego naszego Balu zbierane są środki na działalność charytatywną klubu. W trakcie wydarzenia zostanie przeprowadzona aukcja obrazów, biżuterii oraz loteria fantowa. Pomogliśmy już: w zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny i medyczny Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki, TPD – Helenów. Pomogliśmy również powodzianom w Gminie Dobrzyków finansując zakup pomp i silnika do łodzi ratunkowej oraz budowę placu zabaw dla dzieci. Wspieramy osoby chore, potrzebujące i niepełnosprawne w radzeniu sobie z ułomnościami fundując m.in. wózki inwalidzkie lub odpowiednie terapie (np. delfinoterapię), a także pokrywając koszty zakupu sprzętu medycznego. Wysyłamy również uzdolnioną młodzież na stypendia naukowe w kraju i za granicą.

W tym roku Beneficjentem Balu będą dzieci chore na choroby nowotworowe z Centrum Zdrowia Dziecka, dla których chcielibyśmy stworzyć Katalog Marzeń, z którego mogą wybrać prezenty dla siebie, a także osoby niepełnosprawne, którym chcielibyśmy pomóc w aktywizacji zawodowej.

Rejestracja na XI Dobroczynny Bal z Sobieskim jest zamknięta. Zaproszenia zostały wyprzedane.
Registration for Charity Ball with Sobieski is closed. Invitations are sold out.