Dobroczynny Bal z Sobieskim

Od początku naszej działalności przynajmniej raz do roku organizowaliśmy spotkania członków klubów Rotary i naszych przyjaciół. Spotkania te przybrały formę Balu Dobroczynnego. Każdego roku naszymi gośćmi są członkowie Rotary z Polski oraz zza granicy (m.in. z Niemiec, Francji, Belgii), przedstawiciele środowisk twórczych, biznesu, a także przedstawiciele korpusu dyplomatycznego