Wyposażenie gabinetu fizykoterapii ufundowane przez nasz Klub dla Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”