Wręczenie nagród Polonus-Germanus 2015

m ludzie czują się sobie bliżsi, tym częściej i dłużej patrzą sobie w oczy. Tak też – długo i bez mrugnięcia okiem patrzą na siebie postacie tworzące statuetki nagród Polonus i Germanus. Nagród , które już po raz czwarty zostały przyznane osobom dbającym o budowanie dobrych relacji między narodami polskim i niemieckim. Wyróżnienie przyznawane przez rotarian doceniających bezinteresowną pracę na rzecz innych, tym razem powędrowało do dwóch wyjątkowych postaci. Uhonorowani zostali prof. Klaus –Heirich Standke – jeden z twórców “Trójkąta Weimarskiego”, który stworzył Polsce platformę porozumienia na poziomie oczu z Francją i Niemcami, inicjator i twórca nagrody im. Adama Mickiewicza, b.dyrektor w ONZ i UNESCO oraz Norbert Obrycki od lat zaangażowany w pracę na rzecz budowania dobrych relacji polsko-niemieckich, były dyrektor Euroregionu Pomerania, działacz samorządowy, były marszałek województwa zachodniopomorskiego. Obie postacie zostały zaprezentowane zgromadzonym na uroczystości gościom przez wytrawnych retoryków- laudatorów: dr Hartmuta Festa z RC Berlin Gendarmenmarkt oraz profesora Ryszarda Kotlińskiego z RC Szczecin. Uroczystość nadania nagród odbyła się w pięknej Sali Rycerskiej szczecińskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Nagrody Polonus i Germanus przyznawane są z inicjatywy Kapituły w skład, której wchodzą między innymi: przedstawiciele klubów wspierających inicjatywę: RC Berlin Brücke der Einheit oraz RC Warszawa Sobieski. Sama idea wyróżniania osób, które działają na rzecz porozumienia między narodami, zrodziła się przed laty z inicjatywy Jarosława Wistuby -Polaka od przeszło 30-stu lat mieszkającego w Berlinie, członka RC Berlin Brücke der Einheit. Był to rok 2007. Jarek Wistuba – twórca i kurator wystaw z cyklu w metropoliach Europy ”Sztuka łączy-Kunst verbindet” wraz z ówczesnym przewodniczącym ICC Niemcy – Polska dr. Hartmutem Festem oraz wybitnym berlińskim artystą Falko Hammem prezentowali w Krakowie twórczość rotarian z Polski i Niemiec. Wystawa uświetniała obchody 10-lecia istnienia Dystryktu 2230 Białoruś-Polska-Ukraina oraz RC Kraków Wawel. Wtedy właśnie zrodziła się myśl ,by uhonorować tych, którzy mimo natłoku codziennych zajęć znajdują czas, by wspierać i pomagać innym. Na uwagę zasługuje fakt ,że od początku inicjatywie przyświecała idea, iż nagradzane osoby, to ludzie nie „goniący” za kolejnymi odznaczeniami, u szczytu władzy, lecz autentyczni bohaterowie w swoich „małych ojczyznach”.
Laureaci otrzymują dyplomy uznania wraz pięknymi statuetkami stworzonymi przez artystów należących do rodziny rotariańskiej. Postać Polonusa zaprojektował nieodżałowany, zmarły w tym roku Falko Hamm. Wspaniały człowiek i artysta, który pokochał Polskę i Polaków. Falko należał do czołówki współczesnych artystów niemieckich. Tegoroczna uroczystość wręczenia nagród została mu dedykowana. Twórcą Germanusa jest wrocławski rzeźbiarz Stanisław Wysocki z RC Wrocław. Podczas Gali publiczność mogła podziwiać rzeźby tych obu artystów. Niezwykłą oprawę uroczystości gwarantowała także wystawa prac krakowskiego plastyka -profesora Jerzego Nowakowskiego z Akademii Sztuk Pięknych, twórcy Orderu Polonusa i Orderu Germanusa, wyróżnień przyznawanych przez kapitułę polonii oraz mniejszości niemieckiej pracujących na rzecz dobrego imienia swoich narodów w Polsce i w Niemczech.
Od początku przyznawania nagród Polonus i Germanus oraz Orderów Polonusa i Germanusa inicjatywie patronują kolejni Gubernatorzy Dystryktów 1940 Niemcy oraz 2230 Białoruś- Polska-Ukraina. Inicjatywę patronatem wspierali: marszałek sejmu Grzegorz Schetyna, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych minister Andrzej Halicki oraz burmistrz Berlin Zehlendorf Norbert Kopp.
Nagrody wręczane są zawsze w niezwykłych miejscach, którym towarzyszy uroczysta oprawa. Gale Polonus -Germanus odbywały się już :w Berlinie w Pałacu Wrangla, we wrocławskim Ratuszu, w Sellin na wyspie Rugia jako uroczystość otwierająca konferencję dystryktu 1940 Niemcy. Tegoroczna uroczystość miała miejsce w Szczecinie, mieście ,które od dziesięcioleci promuje współpracę między Polską i Niemcami. Rotarianie z RC Szczecin świętujący swoje 25-cio lecie przyjęli nas z otwartymi ramionami za co serdecznie dziękujemy.
Magda Sitek – RC Kielce