Reagujmy, mamy prawo!!!

Gościem podczas naszego spotkania był Pan Senator RP Mieczysław Augustyn, przewodniczącym Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP..

Nasz gość poza bardzo aktywną pracą parlamentarną jest zaangażowany w wiele przedsięwzięć o charakterze społecznym. Między innymi:

„Reaguj. Masz prawo!”
http://mieczyslawaugustyn.pl/senator-mieczyslaw-augustyn-ambasadorem-kampanii-reaguj-masz-prawo-rzecznika-praw-dziecka/

Konkurs „List do ojca”
http://mieczyslawaugustyn.pl/listdoojca/

Projekt Ustawy senatora Mieczysława Augustyna o „kontach uśpionych”
http://mieczyslawaugustyn.pl/projekt-ustawy-senatora-mieczyslawa-augustyna-o-kontach-uspionych-skierowany-do-sejmu/

„Szkoła marzeń”
http://mieczyslawaugustyn.pl/final-konkursu-szkola-marzen/

Pomoc osobom niesamodzielnym
http://mieczyslawaugustyn.pl/konferencja-pomoc-osobom-niesamodzielnym-prezentacja-projektu-ustawy/

Więcej informacji o działalności:
http://mieczyslawaugustyn.pl/