Oddanie placu zabaw w Dobrzykowie po powodzi

slide28 czerwca 2013r Rotary Club Warszawa Sobieski zaliczy do bardzo ważnych dni w swojej siedmioletniej działalności. Właśnie został oddany przy zespole szkół w Dobrzykowie, gm. Gąbin, pow. płocki, nasz MG – wspaniały TOR PRZESZKÓD, który będzie służył zarówno uczniom szkoły podstawowej jak i młodzieży starszej. Tor przeszkód to również atrakcyjny element lekcji wychowania fizycznego zarówno ze względów dydaktycznych jak i wychowawczych.

Dlaczego Dobrzyków. W 2010 roku w czasie wielkiej powodzi w Gminie Gąbin zalało trzy miejscowości i ulicę w czwartej. Ucierpiało 1,2 tys. mieszkańców. – Woda zniszczyła wszystkie uprawy.
Dzieci nie chodziły do szkół, bo większość była pod wodą, a w tych szkolach, które ocalały mieszkali ewakuowani powodzianie. Boiska szkolne służyły za lądowiska dla śmigłowców.
Tak to wyglądało
Powódź. Dobrzyków gmina Gąbin – miniatura Powódź w okolicach Płocka – miniatura Powódź. Osiedle Borowiczki, Płock – miniatura Majowa powódź w Świniarach – miniatura

Zastanawialiśmy się na czym skoncentrować swoją pomoc. Ponieważ bliskie związki z tą gminą ma nasz kolega klubowy Jasiek Balcerzak, po rozmowie z Burmistrzem zdecydowaliśmy, że wybudujemy dla dzieci powodzian plac zabaw.
Zaprosiliśmy Rotary Club Berlin Bruecke der Einheit.do wspólnego MG, naszego partnera większości kosztownych przedsięwzięć.
Całość od strony merytorycznej i finansowej po stronie polskiej prowadzili Jasiek Balcerzak i Cyprian Lutoborski, zaś po stronie niemieckiej – członek honorowy naszego Klubu – Jarek Wistuba. Wniosek przygotował i rozmowy z RF prowadził Dominik Sypniewski. W tym przedsięwzięciu dzielnie wspierał nas Jurek Korczyński. Znaczący udzial w realizacji projektu miał burmistrz miasta – gminy Gąbin, Pan Krzysztof Jadczak, który sfinansował przygotowanie podłoża pod instalację urządzeń oraz ogrodzenie placu.

To była wzruszająca uroczystość. Władze gminy, dyrakcje szkół w Dobrzykowie, rodzice, dzieci , prawie w komplecie RC Warszawa Sobieski. Wstęgę przecinali: Burmistrz Krzysztof Jadczak, Krystyna Janicz – Prezydent Klubu, Jasiek Balcerzak autor projektu i uczennica szkoły podstawowej.
Mam nadzieję, że servis fotograficzny odda atmosfrę tej chwili. Mieliśmy szczęście gdyż całemu wydarzeniu towarzyszyła piękna słoneczna pogoda
Po uroczystości otwarcia placu wykorzystaliśmy to wydarzenie aby przekazać obowiązki prezydenckie w okolicznościach jakimi kieruje się Rotary International. Czyli Służba innym ponad korzyść własną. Tomek Zawadzki ze wzruszeniem przyjął łańcuch i do późnego wieczora nosił go z dumą na swojej piersi.

Po tych dwóch wydarzeniach burmistrz zaprosił nas na pyszny obiad. Podczas rozmowy przebijała chęć powołania klubu rotary w gminie Gąbin. Zobowiązaliśmy sie pomóc przy jego organizacji.
Gdyby to się udało byłby to pierwszy klub na mazowszu poza Warszawą.

Krystyna Janicz-Szyszkin