Neuro terapie pomocą osobom niesamodzielnym

Jak wiemy m.in. z wystąpienia naszego gościa – Senatora Mieczysława Augustyna aktualnie mamy pilną potrzebę budowy w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia dla osób niesamodzielnych.
Okazuje się że z pomocą przychodzą nam również tutaj technologie komputerowe. Dzięki nim możemy pomóc:
- w rehabilitacji neurologicznej,
- dzieciom z autyzmem i zespołem Aspergera,
- w zdalnej terapii i telemedycynie
- w przypadkach wykluczenia społecznego dorosłych osób niepełnosprawnych, które nie mają możliwości komunikowania się z otoczeniem.

Opowiedzą nam o tym podczas najbliższego potania współwłaściciele firmy TITANIS:

Maciej Pawlisz – odpowiedzialny za projektowanie i implementacje systemów informatycznych
oraz
Mateusz Kruszyński – Odpowiedzialny za strategię rozwoju firmy, jej działalność naukową.

Którzy zajmują się rozwojem nowoczesnych technologii komputerowych, współpracując przy tym z interdyscyplinarnymi zespołami naukowymi. Wykorzystują technologię i rzetelną wiedzę do tworzenia potrzebnych i użytecznych produktów.

Jednocześnie nieustannie rozwiją swoje kompetencje, realizując ambitne projekty z pogranicza nauki i biznesu.