Cristiano Pinzauti guest-speakerem w Klubie Sobieski