Aktywizacja osób niesamodzielnych.

Jak wspierać osoby z niepełnosprawnością w aktywizacji zawodowej i procesie usamodzielniania się. Jak działają Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. Jak wygląda współpraca z pracodawcami w zakresie zatrudniania pracowników z niepełnosprawnością, zarządzania różnorodnością w zespole, a także możliwości uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń, szkoleń zatrudnianych osób niepełnosprawnych. O tym opowiedzieli nam nasi goście:

Agata Gawska, Prezeska Zarządu Fundacji Aktywizacja, Członkini Rady Rynku Pracy oraz Przewodnicząca Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy. Aktywnie działa w obszarze rzeczniczym w zakresie środków unijnych i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Doświadczona managerka projektów wspierających osoby z niepełnosprawnością w aktywizacji zawodowej, autorka wielu publikacji i opracowań z obszaru rynku pracy.
oraz
Dariusz Gosk, ekspert ds. rynku pracy w Fundacji Aktywizacja. Autor wielu analiz, opinii oraz rekomendacji dotyczących nowoczesnych rozwiązań w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Aktywnie wspiera osoby z niepełnosprawnościami w usamodzielnianiu i procesie aktywizacji zawodowej.