Reagujmy, mamy prawo!!!

Gościem podczas naszego spotkania był Pan Senator RP Mieczysław Augustyn, przewodniczącym Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP..

Nasz gość poza bardzo aktywną pracą parlamentarną jest zaangażowany w wiele przedsięwzięć o charakterze społecznym. Między innymi:

„Reaguj. Masz prawo!”
http://mieczyslawaugustyn.pl/senator-mieczyslaw-augustyn-ambasadorem-kampanii-reaguj-masz-prawo-rzecznika-praw-dziecka/

Konkurs „List do ojca”
http://mieczyslawaugustyn.pl/listdoojca/

Projekt Ustawy senatora Mieczysława Augustyna o „kontach uśpionych”
http://mieczyslawaugustyn.pl/projekt-ustawy-senatora-mieczyslawa-augustyna-o-kontach-uspionych-skierowany-do-sejmu/

„Szkoła marzeń”
http://mieczyslawaugustyn.pl/final-konkursu-szkola-marzen/

Pomoc osobom niesamodzielnym
http://mieczyslawaugustyn.pl/konferencja-pomoc-osobom-niesamodzielnym-prezentacja-projektu-ustawy/

Więcej informacji o działalności:
http://mieczyslawaugustyn.pl/

Na ratunek ofiarom katastrof humanitarnych.

Jak wygląda organizowanie pomocy w kraju dotkniętym katastrofą humanitarną i przed jakimi wyzwaniami stają organizacje pomocowe w warunkach toczącej się wojny.
Gościem naszego spotkania była  Agnieszka Szczepańska – z wykształcenia antropolog kultury, z zamiłowania wolontariuszka. W 2008 roku była z misją humanitarną UNICEF w ogarniętej wojną domową Demokratycznej Republice Konga, wyrózniona tytułem „Wolontariusz Roku” UNICEF.
Od roku pomaga organizować transporty z pomocą humanitarną dla Syrii w ramach działalności w Fundacji Wolna Syria. Mama trojga szczęśliwych dzieci, która chciałaby, żeby inne maluchy też mogły się uśmiechać.