7 lutego 2015 r.

 X Charytatywny Bal z Sobieskim z udziałem znakomitych gości w tym naszych zagranicznych partnerów. Zebrane podczas balu cegiełki wesprą naszych beneficjentów. Naszym zagranicznym gościom zorganizowaliśmy również bilety na spektakl w Operze Narodowej i wycieczkę po Warszawie

Przed X Charytatywnym Balem z Sobieskim w dniu 7 lutego 2015 r

11Przed X Charytatywnym Balem z Sobieskim w dniu 7 lutego 2015 r podpisaliśmy umowę o współpracy z Klubami : Rotary Club Berlin Brücke der Einheit, Rotary Club Paris Avenir, Rotary Club Bruxelles Europe.  Podpisanie czterostronnej umowy między klubami rotariańskimi ze stolic czterech państw Unii Europejskiej jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla społeczności rotariańskiej, ale stanowi istotne potwierdzenie zachodzących zmian i tworzenia się nowej tożsamości europejskiej. Mamy nadzieję, że ta współpraca będzie owocna.